รับออกแบบบ้าน คำนวณโครงสร้าง และเขียนแบบบ้าน โดยสามัญวิศวกรโ ...

หน้าแรก หรือดูสินค้า

โครงสร้างและแบบบ้าน

บริการ
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

รับออกแบบบ้าน คำนวณโครงสร้าง และเขียนแบบบ้าน โดยสามัญวิศวกรโยธาเป็นที่ต้องการชม : 1457 สภาพ : 100 %
ราคา : -
Special Product
รายละเอียดสินค้า :

-รับออกแบบโครงสร้าง
-รับคำนวณโครงสร้าง โดยสามัญวิศวกรโยธา
1.งานคำนวณออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างในขอบเขตของภาคีวิศวกร
1.1 บ้านพักอาศัยความสูงไม่เกิน 4 ชั้น (โดยที่ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 5.00 เมตร)
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 20 บาท
1.2 สระว่ายน้ำ , บ่อน้ำ (ความลึกไม่เกิน 2.50 เมตร)
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ลบ.ม.ละ) 20 บาท
1.3 รั้ว โครงสร้าง คสล.
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (เมตร.ละ) 10 บาท
1.4 กำแพงกันดิน (ความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร)
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 100 บาท
1.5 ถนน คสล.
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 10 บาท
1.5 กรณีโครงการจัดสรร หลังที่ 2 และ/หรือกรณีพลิกแบบคิดค่าบริการ 50เปอร์เซ็น ของหลังแรก
1.6 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 - 1.5 สำหรับอาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น (งานละ) 2,000 บาท
1.7 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 สำหรับอาคารสูง 3 ชั้น (งานละ) 3,000 บาท
1.8 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 สำหรับอาคารสูง 4 ชั้น (งานละ) 4,000 บาท
1.9 กรณีโครงการจัดสรรค่ารับรองการออกแบบหลังที่ 3 และ/หรือหลังถัดไป (หลังละ) 2,000 บาท

2.งานคำนวณออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างในขอบเขตของสามัญวิศวกร
2.1 บ้านพักอาศัยความสูงไม่เกิน 4 ชั้น (โดยที่ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน 5.00 เมตร) , บ้านพักอาศัยความสูงเกิน 4 ชั้น , อาคารอยู่อาศัยรวม อพาร์ทเมนต์ , ห้องชุด , อาคารเก็บสินค้า ,โรงงาน , อาคารพานิชย์ , อาคารสาธารณะ , กำแพงกันดิน/สระน้ำ (ความสูงเกิน 2.50 เมตร)
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 25 บาท
(เริ่มต้น 10,000 บาท และ/หรือชั้นละ 7,500 บาท)
2.2 ลิฟท์โดยสาร
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ชั้นละ) 2,000 บาท
(เริ่มต้น 10,000 บาท)
2.3 ป้ายโฆษณา (พื้นที่โฆษณารวม)
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 150 บาท
(เริ่มต้น 10,000 บาท)
2.4 งานตรวจสอบแบบ หรือตรวจสอบรายการคำนวณ งานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 10 บาท
(เริ่มต้น 10,000 บาท)
2.5 งานตรวจสอบแบบ หรือตรวจสอบรายการคำนวณ งานวิศวกรรมสุขาภิบาล (งานละ) 5 บาท
(เริ่มต้น 5,000 บาท)
3.งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
& bull ค่าบริการงาน ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตร.ม.ละ) 20 บาท
(เริ่มต้น 4,000 บาท)

4.งานควบคุมการก่อสร้าง
4.1 งานควบคุมงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ/หรือเดือนละไม่เกิน 5 ครั้ง
& bull ค่าบริการ ควบคุมงาน (ตร.ม.ละ/เดือน) 20 บาท
(เริ่มต้น 8,000 บาท/เดือน)
4.2 งานควบคุมงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และ/หรือเดือนละไม่เกิน 10 ครั้ง
& bull ค่าบริการ ควบคุมงาน (ตร.ม.ละ/เดือน) 30 บาท
(เริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน)
4.3 กรณีมีความประสงค์ให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ค่าบริการ ควบคุมงาน (ครั้งละ) 2,000 บาท
4.4 กรณีเซ็นต์รับรองการควบคุมงาน ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร (ตร.ม.ละ) 100 บาท

5.รายละเอียดการดำเนินการ
5.1 งานคำนวณออกแบบ และเขียนแบบ
5.1.1 คำนวณออกแบบ และเขียนแบบ งานในสาขาวิศวกรรมโยธา
5.1.2 ลงนามรับรอง เฉพาะการออกแบบเท่านั้น (ไม่รวมการควบคุมงาน)
5.1.3 สามารถแก้ไขงานได้ตลอดก่อนส่งเล่มรายการคำนวณ
5.1.4 หากมีการแก้ไขหลังจากส่งเล่มรายการคำนวณแล้วคิดค่าบริการในการทำเล่มรายการคำนวณใหม่ครั้งละ 2,000 บาท
5.2 งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
5.2.1 แสดงรายการในรูปแบบ ปริมาณ และราคา
5.2.2 หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้าสื่อสาร เสนอรายการ ต่อจุด , ตำแหน่ง (ไม่คิดเป็นความยาว หรือปริมาณ)
5.2.3 ราคาค่าวัสดุ และค่าแรง เป็นราคากลางของผู้ทำรายการเท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละพื้นที่ และคุณภาพของงาน
5.3 งานควบคุมการก่อสร้ง
5.3.1 จัดทำ MASTER SCHEDULE แผนงานต้นแบบของโครงการก่อสร้าง
5.3.2 จัดทำ MONTLY REPORT รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (ส่งทุก 1 เดือน)
5.3.3 จัดทำ CHECK LIST รายการตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพงาน เมื่อมีการดำเนินการงานนั้นๆ
5.3.4 พิจารณาตรวจสอบการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา ให้ได้ปริมาณตามงวดงานในสัญญา
5.3.5 ให้คำปรึกษาระหว่างก่อสร้างแก่เจ้าของอาคาร และผู้รับเหมา
5.3.6 แก้ไขแบบก่อสร้างเบื้องต้นพร้อมวิธีการดำเนินการ (ในกรณีมีงานเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อสร้าง)

6. คัวอย่างการเสนอราคาค่าวิชาชีพ เฉพาะงานคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง พร้อมรับรองการออกแบบ
6.1 บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 5.00 เมตร) พื้นที่ใช้สอย 450 ตร.ม.
& bull ค่าออกแบบ = 450 x 20 = 9,000 บาท
& bull ค่าดำเนินการ และวิชาชีพ 2,000 บาท
& bull รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น = 11,000 บาท
6.2 ทาวเฮาส์สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม./ห้อง จำนวน 6 ห้อง/แถว
& bull ค่าออกแบบ = 120 x 6 x 20 = 14,400 บาท
& bull ค่าดำเนินการ และวิชาชีพ 2,000 บาท
& bull รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น 16,400 บาท
6.3 อพาร์ทเมนต์สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 900 ตร.ม. พร้อมลิฟท์โดยสาร
& bull ค่าออกแบบอาคาร = 900 x 25 = 22,500 บาท
& bull เริ่มต้น 10,000 บาท และ/หรือชั้นละ 5,000 บาท = 7,500 x 4 = 30,000 บาท
& bull ดังนั้นค่าออกแบบ อาคาร = 30,000 บาท
& bull ค่าออกแบบลิฟท์ = 2,000 x 4 = 8,000 บาท
& bull เริ่มต้น 10,000 บาท = 10,000 = 10,000 บาท
& bull ดังนั้นค่าออกแบบ ลิฟท์โดยสาร = 10,000 บาท
& bull รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น = 40,000 บาท
6.4 อาคารโรงงาน พื้นที่ใช้สอย 1,500 ตร.ม.
& bull ค่าออกแบบทั้งสิ้น = 1,500 x 25 = 37,500 บาท

ดูตัวอย่างผลงานได้ที่
http://civil-arch-design.blogspot.comข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 126151
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 2603 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : สิงหา โทรศัพท์ : 029-87-6370
มือถือ : 081-559-8252 ประเภทโฆษณา : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 28 ต.ค. 2555 เวลา : 11:22 นาฬิกา ผ่านมา 7 ปี IP : 110.171.23.49
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 28 ต.ค. 2555 เวลาเลื่อน : 10:06 นาฬิกา ผ่านมา 7 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 14 พ.ค. 2553
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

บ้านที่ดิน ของตกแต่ง

โครงสร้างและแบบบ้าน

Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. ขัดพื้น ลอกหน้าหินอ่อน หินแกรนิต กระเ...
2. ดูดส้วมอยุธยา ดูดส้วมเทศบาล ดูดส้วมบางปะ...
3. ร้านบ้านรักษ์ม่านออนไลน์ รับออกแบบตัดเย...
4. รับเหมาก่อสร้างทาสี ต่อเติม ปูกระเบื้อง...
5. ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ม.เฟรนชิป ๒๒ ตรว. ใ...
6. รับเหมาก่อสร้างบ้าน และตกแต่งภายใน การัน...
7. ขัดพื้นหินอ่อน
8. บริการงาน Inkjet ผ้า พิมพ์ลายผ้า พิมพ์งา...
9. รับสร้างสระว่ายน้ำสำเร็จรูป
10. เซ้งร้านสปา


Product Search
Custom Search
 
» »
       

บริการ
ค้นหา

โครงสร้างและแบบบ้าน

รับออกแบบบ้าน คำนวณโครงสร้าง และเขียนแบบบ้าน โดยสามัญวิศวกรโยธา