รับออกแบบบ้าน คำนวณโครงสร้าง และเขียนแบบบ้าน โดยสามัญวิศวกรโ ...

หน้าแรก หรือดูสินค้า

โครงสร้างและแบบบ้าน

บริการ
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

รับออกแบบบ้าน คำนวณโครงสร้าง และเขียนแบบบ้าน โดยสามัญวิศวกรโยธาเป็นที่ต้องการชม : 1457 สภาพ : 100 %
ราคา : -
Special Product
รายละเอียดสินค้า :

-รับออกแบบโครงสร้าง
-รับคำนวณโครงสร้าง โดยสามัญวิศวกรโยธา
1.งานคำนวณออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างในขอบเขตของภาคีวิศวกร
1.1 บ้านพักอาศัยความสูงไม่เกิน 4 ชั้น (โดยที่ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 5.00 เมตร)
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 20 บาท
1.2 สระว่ายน้ำ , บ่อน้ำ (ความลึกไม่เกิน 2.50 เมตร)
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ลบ.ม.ละ) 20 บาท
1.3 รั้ว โครงสร้าง คสล.
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (เมตร.ละ) 10 บาท
1.4 กำแพงกันดิน (ความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร)
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 100 บาท
1.5 ถนน คสล.
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 10 บาท
1.5 กรณีโครงการจัดสรร หลังที่ 2 และ/หรือกรณีพลิกแบบคิดค่าบริการ 50เปอร์เซ็น ของหลังแรก
1.6 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 - 1.5 สำหรับอาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น (งานละ) 2,000 บาท
1.7 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 สำหรับอาคารสูง 3 ชั้น (งานละ) 3,000 บาท
1.8 ค่าดำเนินการ และค่าวิชาชีพ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 สำหรับอาคารสูง 4 ชั้น (งานละ) 4,000 บาท
1.9 กรณีโครงการจัดสรรค่ารับรองการออกแบบหลังที่ 3 และ/หรือหลังถัดไป (หลังละ) 2,000 บาท

2.งานคำนวณออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างในขอบเขตของสามัญวิศวกร
2.1 บ้านพักอาศัยความสูงไม่เกิน 4 ชั้น (โดยที่ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน 5.00 เมตร) , บ้านพักอาศัยความสูงเกิน 4 ชั้น , อาคารอยู่อาศัยรวม อพาร์ทเมนต์ , ห้องชุด , อาคารเก็บสินค้า ,โรงงาน , อาคารพานิชย์ , อาคารสาธารณะ , กำแพงกันดิน/สระน้ำ (ความสูงเกิน 2.50 เมตร)
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 25 บาท
(เริ่มต้น 10,000 บาท และ/หรือชั้นละ 7,500 บาท)
2.2 ลิฟท์โดยสาร
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ชั้นละ) 2,000 บาท
(เริ่มต้น 10,000 บาท)
2.3 ป้ายโฆษณา (พื้นที่โฆษณารวม)
& bull ค่าบริการคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 150 บาท
(เริ่มต้น 10,000 บาท)
2.4 งานตรวจสอบแบบ หรือตรวจสอบรายการคำนวณ งานวิศวกรรมโครงสร้าง (ตร.ม.ละ) 10 บาท
(เริ่มต้น 10,000 บาท)
2.5 งานตรวจสอบแบบ หรือตรวจสอบรายการคำนวณ งานวิศวกรรมสุขาภิบาล (งานละ) 5 บาท
(เริ่มต้น 5,000 บาท)
3.งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
& bull ค่าบริการงาน ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตร.ม.ละ) 20 บาท
(เริ่มต้น 4,000 บาท)

4.งานควบคุมการก่อสร้าง
4.1 งานควบคุมงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ/หรือเดือนละไม่เกิน 5 ครั้ง
& bull ค่าบริการ ควบคุมงาน (ตร.ม.ละ/เดือน) 20 บาท
(เริ่มต้น 8,000 บาท/เดือน)
4.2 งานควบคุมงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และ/หรือเดือนละไม่เกิน 10 ครั้ง
& bull ค่าบริการ ควบคุมงาน (ตร.ม.ละ/เดือน) 30 บาท
(เริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน)
4.3 กรณีมีความประสงค์ให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ค่าบริการ ควบคุมงาน (ครั้งละ) 2,000 บาท
4.4 กรณีเซ็นต์รับรองการควบคุมงาน ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร (ตร.ม.ละ) 100 บาท

5.รายละเอียดการดำเนินการ
5.1 งานคำนวณออกแบบ และเขียนแบบ
5.1.1 คำนวณออกแบบ และเขียนแบบ งานในสาขาวิศวกรรมโยธา
5.1.2 ลงนามรับรอง เฉพาะการออกแบบเท่านั้น (ไม่รวมการควบคุมงาน)
5.1.3 สามารถแก้ไขงานได้ตลอดก่อนส่งเล่มรายการคำนวณ
5.1.4 หากมีการแก้ไขหลังจากส่งเล่มรายการคำนวณแล้วคิดค่าบริการในการทำเล่มรายการคำนวณใหม่ครั้งละ 2,000 บาท
5.2 งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
5.2.1 แสดงรายการในรูปแบบ ปริมาณ และราคา
5.2.2 หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้าสื่อสาร เสนอรายการ ต่อจุด , ตำแหน่ง (ไม่คิดเป็นความยาว หรือปริมาณ)
5.2.3 ราคาค่าวัสดุ และค่าแรง เป็นราคากลางของผู้ทำรายการเท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละพื้นที่ และคุณภาพของงาน
5.3 งานควบคุมการก่อสร้ง
5.3.1 จัดทำ MASTER SCHEDULE แผนงานต้นแบบของโครงการก่อสร้าง
5.3.2 จัดทำ MONTLY REPORT รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (ส่งทุก 1 เดือน)
5.3.3 จัดทำ CHECK LIST รายการตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพงาน เมื่อมีการดำเนินการงานนั้นๆ
5.3.4 พิจารณาตรวจสอบการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา ให้ได้ปริมาณตามงวดงานในสัญญา
5.3.5 ให้คำปรึกษาระหว่างก่อสร้างแก่เจ้าของอาคาร และผู้รับเหมา
5.3.6 แก้ไขแบบก่อสร้างเบื้องต้นพร้อมวิธีการดำเนินการ (ในกรณีมีงานเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อสร้าง)

6. คัวอย่างการเสนอราคาค่าวิชาชีพ เฉพาะงานคำนวณ ออกแบบ และเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง พร้อมรับรองการออกแบบ
6.1 บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 5.00 เมตร) พื้นที่ใช้สอย 450 ตร.ม.
& bull ค่าออกแบบ = 450 x 20 = 9,000 บาท
& bull ค่าดำเนินการ และวิชาชีพ 2,000 บาท
& bull รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น = 11,000 บาท
6.2 ทาวเฮาส์สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม./ห้อง จำนวน 6 ห้อง/แถว
& bull ค่าออกแบบ = 120 x 6 x 20 = 14,400 บาท
& bull ค่าดำเนินการ และวิชาชีพ 2,000 บาท
& bull รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น 16,400 บาท
6.3 อพาร์ทเมนต์สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 900 ตร.ม. พร้อมลิฟท์โดยสาร
& bull ค่าออกแบบอาคาร = 900 x 25 = 22,500 บาท
& bull เริ่มต้น 10,000 บาท และ/หรือชั้นละ 5,000 บาท = 7,500 x 4 = 30,000 บาท
& bull ดังนั้นค่าออกแบบ อาคาร = 30,000 บาท
& bull ค่าออกแบบลิฟท์ = 2,000 x 4 = 8,000 บาท
& bull เริ่มต้น 10,000 บาท = 10,000 = 10,000 บาท
& bull ดังนั้นค่าออกแบบ ลิฟท์โดยสาร = 10,000 บาท
& bull รวมค่าออกแบบทั้งสิ้น = 40,000 บาท
6.4 อาคารโรงงาน พื้นที่ใช้สอย 1,500 ตร.ม.
& bull ค่าออกแบบทั้งสิ้น = 1,500 x 25 = 37,500 บาท

ดูตัวอย่างผลงานได้ที่
http://civil-arch-design.blogspot.comข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 126151
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 2552 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : สิงหา โทรศัพท์ : 029-87-6370
มือถือ : 081-559-8252 ประเภทโฆษณา : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 28 ต.ค. 2555 เวลา : 11:22 นาฬิกา ผ่านมา 7 ปี IP : 110.171.23.49
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 28 ต.ค. 2555 เวลาเลื่อน : 10:06 นาฬิกา ผ่านมา 7 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 14 พ.ค. 2553
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

บ้านที่ดิน ของตกแต่ง

โครงสร้างและแบบบ้าน

Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. ขัดพื้น ลอกหน้าหินอ่อน หินแกรนิต กระเ...
2. ดูดส้วมอยุธยา ดูดส้วมเทศบาล ดูดส้วมบางปะ...
3. 062-498-8992 รับติดมุ้งลวด มุ้งจีบ มุ้งบ...
4. 062-498-8992 รับติดมุ้ง มุ้งลวด มุ้งจีบ ...
5. 062-498-8992 รับติดมุ้ง มุ้งลวด มุ้งจีบ ...
6. ร้านบ้านรักษ์ม่านออนไลน์ รับออกแบบตัดเย...
7. รับเหมาก่อสร้างทาสี ต่อเติม ปูกระเบื้อง...
8. ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ม.เฟรนชิป ๒๒ ตรว. ใ...
9. รับเหมาก่อสร้างบ้าน และตกแต่งภายใน การัน...
10. ขัดพื้นหินอ่อน


Product Search
Custom Search
 
» »
       

บริการ
ค้นหา

โครงสร้างและแบบบ้าน

รับออกแบบบ้าน คำนวณโครงสร้าง และเขียนแบบบ้าน โดยสามัญวิศวกรโยธา