EAGLEFOREST SERVICE GUARD บริการรักษาความปลอดภัย และ จัดส่ง ...

บริการ
 
» »
Product Search
Custom Search

EAGLEFOREST SERVICE GUARD บริการรักษาความปลอดภัย และ จัดส่ง แม่บ้าน/พี่เลี้ยงเด็ก/ดูแลคนชรา CLICKเป็นที่ต้องการชม : 173 สภาพ : 100 %
ราคา : -
Updated Product
รายละเอียดสินค้า :หจก.อีเกิ้ลฟอเรสท์ เซอร์วิส การ์ด โทร.02-9927989,081-4237545 ติดต่อ คุณ สัญญา
EAGLEFOREST SERVICE GUARD LTD.PART. บริการรักษาความปลอดภัย 24ชม.
หจก.อีเกิ้ลฟอเรสท์ จะปกป้อง รักษา ดูแล ชีวิต และ ทรัพย์สิน ของท่าน ให้เหมือนกับของเราเอง
------------------------------------------------------------------------------
บริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ให้กับหน่วยงานต่างๆ
ร้านค้า ห้างร้าน บริษัททุกประเภท โรงงานอุตสาหกรรม
โรงแรม - บ้านพัก สถาบันการศึกษา

ตัวอย่างหน้าที่
--------------------
ควบคุมดูแล ทรัพย์สิน สถานที่ บุลลากร ที่ต้องการควบคุมดูแล
ควบคุมป้องกัน มิให้เกิดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้
ควบคุมดูแล การจราจร และการเข้าออกสถานที่
ควบคุมป้องกัน เขตหวงห้ามเฉพาะ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบของผู้ว่าจ้างทุกประการ
นอกจากนั้นเรายังมีบริการอื่น ๆ อาทิเช่น
ให้บริการจัดส่ง ทั่วประเทศ แม่บ้าน/แม่ครัว/พี่เลี้ยงเด็ก/ผช.พยาบาลเฝ้าไข้/ดูแลผู้ป่วย/ดูแลผู้สูงอายุ ตาม บ้าน และ รพ. โดยให้บริการด้วยความมีมาตราฐาน เป็นที่ประทับใจ และไว้วางใจของลูกค้าจากประสบการณ์ 9 ปีในการให้บริการ และใช้บุคคลากรที่ เป็นเป็นมืออาชีพ มีการฝึกอบรม และติดตามประเมินผลงานอยู่ตลอด ดังนั้น ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเราเสมอ เพราะเรายึดถือ "ความพึงพอใจของลูกค้า" เป็นหลัก

โดยทั่วๆ ไปมีหลายครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานนอกบ้าน ทำให้งานเลี้ยงดูลูก การดูแลญาติผู้ใหญ่ที่ชราภาพช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย หรือแม้แต่ผู้ป่วยที่ต้องทำการรักษาที่บ้านเป็นระยะเวลาหนึ่ง ต้องตกเป็นหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว เช่น ญาติสนิท หรือพี่เลี้ยง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือต้องดูแลด้วยตนเองทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพของตัวเองได้

ในสังคมปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบด้วยการดูแลภาระเหล่านี้ด้วยตัวเองได้เลย ซึ่งด้วยอุปสรรคด้านเวลา ที่ไม่สามารถกำหนดให้แน่ชัดได้ เช่นการดูแลเด็ก ต้องใช้เวลา อย่างน้อย 3 ปี จากวันคลอด การดูแลเด็กในยุคสมัยนี้แตกต่างไปจากยุคของรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราอย่างมาก ข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีดูแลและกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ถูกต้องมากกว่ายุคก่อน การดูแลเด็กในปัจจุบัน จึงมิใช่เป็นเพียงการดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น อาบน้ำ ป้อนข้าว หรือกล่อมนอน เท่านั้น หากรวมถึง การเตรียมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ด้วย เหล่านี้เป็นสิ่งที่ ผู้ดูแลเด็ก ควรต้องรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี ให้สมกับที่คุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจให้ดูแลลูกแทนท่าน

ส่วนใน การดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการดูแลคนชรา อาจเป็นภาระที่ยาวนาน ทำให้ครอบครัวไม่สามารถดำเนินชีวิตแบบปกติได้ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของทุก ๆคนได้ และส่วนใหญ่ที่ดูแลเองก็ไม่สามารถดูแลได้อย่างเต็มที่ทำให้ผู้ป่วย หรือคนชราได้รับการดูแลที่ไม่ดี สิ่งเหล่านี้ต้องการบุคคลากรที่ เป็นเป็นมืออาชีพดูแลแทนท่าน รวมทั้ง งานบ้านที่หนักหนาสาหัสสำหรับ แม่บ้าน หรือพ่อบ้าน ยุคปัจจุบัน เช่น งานกวาดบ้าน ถูบ้าน งานซัก-ล้างต่างๆ เรามี "แม่บ้าน"ช่วยดูแลสิ่งเหล่านี้แทนท่าน ด้วยความจริงใจจากเรา ''หจก.อีเกิ้ล ฟอเรสท์ เซอร์วิส การ์ด'' โดยประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามีความเชื่อในงานด้านบริการ ซึ่งเราได้ยึดหลักความเป็นธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานมาโดยตลอด เราได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่งานในบ้านของท่าน ได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะพนักงานที่จะจัดส่งมายังท่านนั้น ทุกคนต้องผ่านการคัดเลือก อบรมและสอบประวัติอย่างเคร่งครัดขอเสนอให้ท่านพิจารณาดังนี้
- พี่เลี้ยงเด็ก ทำหน้าที่ เลี้ยงเด็กตามหลักการบริบาลทารก ชงนมล้างขวดนม ซักเสื้อผ้า ทำอาห ารเสริม เช็ดถูทำความสะอาดห้องเด็กในส่วนของเด็กทุกอย่าง และ สอนหนังสือ เป็นเพื่อนเล่น หรือตามผู้ว่าจ้างต้องการ
- แม่บ้าน ทำหน้าที่ ซักรีดผ้าทำความสะอาดบ้าน ทำอาหารและทุกอย่างในส่วนของงานบ้าน
- ดูแลผู้สูงอายุ ทำหน้าที่ คอยดูแลปรนนิบัติ พยุงเข้าห้องนำดูแลอย่างใกล้ชิด
จัดอาหารจัดยาซักเสื้อผ้าเช็ดถูห้องนอน
- ดูแลผู้ป่วย ทำหน้าที่ คอยดูแลตามอาการของผู้ป่วย เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต
เบาหวานคอยจัดยาดูดเสมหะให้อาหารทางสายยางกายภาพบำบัด และอื่นๆ
(พนักงานทุกคนผ่านการอบรมตามหลักสูตรบริบาลและมีประสบการณ์ในการทำงานตามสายงาน)
บริหารงานด้วยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นบุคลากร ตรงจากสายงาน
บุคลากรของเรามีประสบการณ์ ที่ได้รับการอบรมจากพยาบาลวิชาชีพ
มีทั้งแบบพักประจำ และ แบบไปเช้าเย็นกลับ

เราเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฏหมายบริการด้วยความ ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง จริงใจ รับผิดชอบ

หจก.อีเกิ้ลฟอเรสท์ เซอร์วิส การ์ด ทะเบียนเลขที่ 0133551004713
111/710 หมู่บ้านอยู่เจริญโครงการ 1
ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel. : 02-9927989,081-4237545
e-mail:eagle.forest@hotmail.comข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 186581
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนประกาศผ่านระบบ 1900-222-305 : 081423XXX
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 3686 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : สัญญา โทรศัพท์ : 02-9927989
มือถือ : 081-4237545 ประเภทโฆษณา : ประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 17 ส.ค. 2551 เวลา : 13:09 นาฬิกา ผ่านมา 10 ปี IP : 58.64.93.117
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 17 ส.ค. 2551 เวลาเลื่อน : 13:09 นาฬิกา ผ่านมา 10 ปี
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM
Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. รับล้างบ่อน้ำดี - น้ำเสีย รับทำงานในที...
2. สปาหรูให้เช่า หรือคลินิค หรือ ทำเป็น ออฟ...
3. ดอกไม้จันทน์ รุ่นใหม่ดอกกุหลาบ ดอกตูม ดอ...
4. รับสอนภาษาจีนกลาง
5. กล่องผ้าไหม กล่องของขวัญ ตุ๊กตาไหมพรม ปก...
6. เช่าพื้นที่ทำร้านอาหาร ร้านชาบู
7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและงานบริการด้านวิศวกรรม...
8. รับทำบัญชี /ปิดงบการเงิน/วางแผนภาษี
9. รับเย็บผ้าม่าน รับติดวอลล์เปเปอร์
10. ตกแต่งภายใน


Product Search
Custom Search
 
» »
       

บริการ

EAGLEFOREST SERVICE GUARD บริการรักษาความปลอดภัย และ จัดส่ง แม่บ้าน/พ ...