รับปรึกษาและจำหน่ายปั้มลมแบบลูกสูบและสกรู Air compressor Ai ...

หน้าแรก หรือดูสินค้า

Aircompressorsullair

AirDryersแอร์ไดเออร์

ปั้มลมsullair

ปั๊มลมและหลัก

คำนวณหาถังลม

หมวดรวม
 
» »
Product Search
Custom Search

รับปรึกษาและจำหน่ายปั้มลมแบบลูกสูบและสกรู Air compressor Air Dryers sullair hiachi puma ฟูเซ็ง สวอน086-3443722เป็นที่ต้องการชม : 268 สภาพ : 100 %
ยี่ห้อ : sullair puma Fusheig Swan  
ราคา : 0
Special Product
รายละเอียดสินค้า :

รับปรึกษา ระบบลมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย
- เครื่องอัดลมแบบสกรู (Screw Air Compressor),
- เครื่องอัดลมแบบลูกสูบ (Piston Air Compressor),
- เครื่องทำลมแห้ง (Compressed Air Dryer),
- ชุดกรองในระบบลมอัด (Compressed Air Filter),
- อะไหล่เครื่องอัดลม (Filter for Compressors),
- งานซ่อมโอเวอร์ฮอร์นและบำรุงรักษาเครื่อง (Overhaul & Service Maintenance),
- งานติดตั้งท่อลมและระบบไฟฟ้า (Piping & Electrical Works) เป็นต้น

**บริการให้เช่าเครื่องอัดลม ปั๊มลม ( Second-Hand Screw Compressor )
บริษัทฯ มีเครื่องอัดลม ปั๊มลมมือสอง พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งระบบไว้สำหรับขาย, ให้เช่า
และไว้สำหรับบริการเป็นเครื่องสำรองขณะซ่อมหรือ โอเวอร์ฮอร์น ( Atlas Copco, Kaeser มีทั้งแบบ Oil Lubricant & Oil Free ) มีขนาดตั้งแต่ 15-200 แรงม้า สำหรับโรงงานที่ต้องการเช่าเครื่องอัดลมในระยะเวลานาน 3-5 ปี บริษัทฯสามารถจัดเครื่องใหม่ให้ท่านเช่าพร้อมเครื่องใหม่สำรองในกรณีที่เช่าตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป


**บริการซ่อมและดูแลรักษา เครื่องอัดลม ปั๊มลม บริษัทฯมีทีมช่างเทคนิคซึ้งมีประสปการณ์ด้าน
การซ่อมและดูแลรักษาเครื่องอัดลมมากว่า 20 ปี ไว้คอยให้คำปรึกษาและ มีบริการดูแลรักษาเครื่องอัดลมรายปี เพื่อให้เครื่องอัดลม ของท่าน ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการตรวจเช็ค ประสิทธิภาพของเครื่องอัดลม เช่น Digital Air Flow Meter, Vibration Meter นอกจากนี้บริษัทยังมี ชุดถอดประกอบลูกปื น SKF.-ขายราคาโรงงาน


รับบริการ SERVICE CONTRACT FOR AIR COMPRESSPR ทุกยี่ห้อ
รวมทั้งมีอะไหล่จำหน่ายทุกยี้ห้อ เช่น ATLAS COPCO ,CHAMPION ,KAESER ,
ECOAIR ,BOGE ,SULLAIR ,INGERSOLL-RAND ,IR ,KOBEICO ,HITACHI ,
LEROI ,QUINCY ,FUSHENG ,SWAN ,PUMA ,ROTORCOMP ,CECCATO ,
GARDNER DENVER,DANFOSS ,DOMNICK HUNTER , ETC.

Services : One Stop Service


Consult : บริการให้คำปรึกษาระบบลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม

บริการให้คำปรึกษาด้านระบบลมอัดเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท บริการให้คำปรึกษาปัญหาในระบบลมอัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ทุกประเภท เช่น มีน้ำหรือของเหลวปะปนมากับลมมาก ลมอัดไม่พอใช้งาน สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก

Design : บริการออกแบบระบบลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม

การออกแบบระบบลมอัดที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นจุดเริ่มต้นของการวางระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มต้นจากกการคำนวณหาขนาดเครื่องอัดลม
เพื่อกำหนดชนิดของ เครื่องอัดลมการคำนวณหาขนาดของเครื่องทำลมแห้ง การคำนวณหาขนาดของท่อส่งลมอัด ชุดกรองอากาศ ถังพักลมอัด เพื่อการประหยัดพลังงาน
ประหยัดต้นทุน และมีความเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม

Installation : บริการคิดตั้งเครื่องอัดลมและระบบลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม

บริการติดตั้งเครื่องอัดลม อุปกรณ์ และระบบลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม การติดตั้งระบบลมอัดในโรงงานที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก และต้องมีการวางแผน
อย่างรอบคอบ ทางบริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด มีการบริการที่ครบวงจรตั้งแต่เรื่องของการออกแบบระบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า การติดตั้งระบบท่อส่งลมอัด
การติดตั้งระบบเครื่องอัดลมให้ระบบลมอัดในโรงงานของท่านใช้งานได้สมบูรณ์

Maintenance : บริการซ่อมบำรุงเครื่องอัดลม เครื่องทำลมแห้งและอุปกรณ์

บริการซ่อมบำรุงและ Overhaul มอเตอร์และเครื่องอัดลมแบบสกรูทุกยี่ห้อ ซ่อมบำรุงเครื่องทำลมแห้งทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจากต่างประเทศ วิเคราะห์อาการ
ของเครื่องอัดลมได้รวดเร็ว แม่นยำ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

Improvement : บริการปรับปรุงและพัฒนาระบบลมอัดในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริการปรับปรุงบ ระบบลมอัดให้มีประสิททธิภาพมากขึ้นในด้านต่างๆ เช่น ลดการสูญเสียแรงดันในระบบลมอัดเพื่อไม่ให้เครื่องอัดลมทำลมโดยไม่จำเป็น ตรวจสอบ
การรั่วไหล ของลมอัดในโรงงาน ทำการตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่องอัดลมว่ามีกระแสไฟมากกว่าเดิมหรือไม่ มีประสิทธิภาพในการทำลมเท่าเดิมหรือไม่เพื่อการประหยัด
ต้นทุนพลังงานในโรงงานของท่านหลังจากได้ติดตั้งเครื่องไปแล้วจะเข้าสู่บริการหลังการขาย
RV : Regular Visit

คือ การให้บริการตามสัญญาซื้อขายที่ถูกระบุไว้ในสัญญาซื้อขายซึ่งสัญญา จะถูกระบุไว้เป็น เวลา 1 ปี

SC : Service Contact (การให้บริการลูกค้าที่ทำสัญญาบริการ)

หลังจากหมด RV แล้ว เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม มีบริการเสริมให้ลูกค้าได้ใช้เครื่องปั๊มลมอย่างมี ีประสิทธิภาพต่อเนื่องบริษัท
จึงจัดบริการรูปแบบสัญญารายปี

CC : Customer Call (การให้บริการลูกค้าที่ไม่ได้ทำสัญญาบริการ)

หากลูกค้าไม่ต้องทำสัญญารายปี (SC) บริษัทเพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม มีทางเลือกให้กับลูกค้า สามารถเลือกใช้ในรูปแบบ CC
(Customer Call) โดยจ่ายค่าบริการเป็นรายครั้งตามปัญหาที่เกิดขึ้น หรือความยากง่ายของงานในราคายุติธรรม

EC : Emergency Call (การให้บริการ การซ่อมฉุกเฉิน)

หากลูกค้าที่มีสัญญาบริการรายปีมีปัญหาการใช้เครื่องอัดลมและต้องการบริการอย่างเร่งด่วน ทางเพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม
ได้จัดเตรียม ทีมงาน เพื่อช่วยท่านแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบ EC
บริการตรวจประสิทธิภาพของระบบลมอัด

การให้บริการด้านวิศวกรรมโดยการสำรดวจระบบลมทั้งระบบเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบลม ซึ่งส่งผลทำให้ระบบลมอัด มีคุณภาพต่ำและสิ้นเปลืองพลังงานบริการพยากรณ์การซ่อมบำรุง (Practive Maintenance)

เพื่อจัดทำรายงานและสำรวจความเสี่ยงที่อาจจะทำให้มอเตอร์หลักและชุดสกรู ได้รับความเสียหาย โดยไม่ทราบล่วงหน้า เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องอัดลมที่มีคุณค่าของท่าน และยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์หลักและชุดสกรูอีกด้วย

EMAI:paratiwat@GMAIL.COM


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Product http://sullair.comข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 235413
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
เบอร์ที่ใช้ลงทะเบียนประกาศแบบพิเศษผ่าน 1900-222-305 (Double Register) : 086317XXX
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนประกาศผ่านระบบ 1900-222-305 : 086317XXX
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 2786 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : พลาธิวัฒน์ โทรศัพท์ : -
มือถือ : 086 3443722 ประเภทโฆษณา : ขาย
ที่อยู่ : กทม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 2 เม.ย. 2554 เวลา : 12:43 นาฬิกา ผ่านมา 8 ปี IP : 124.120.43.242
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 10 พ.ค. 2553 เวลาเลื่อน : 14:51 นาฬิกา ผ่านมา 9 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 24 มี.ค. 2553
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM
ดูเพิ่มในหมวด

กีฬา ท่องเที่ยว

Aircompressorsullair

AirDryersแอร์ไดเออร์

ปั้มลมsullair

Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. สำรวจหาคู่ค้าสานสัมพันธ์ตลาดลาว ปรึกษาห...
2. ไซบีเรียน ฮัสกี้ ( Sibylian Husky) พันธ...
3. ปลีกส่ง ปลอกแขนผ้ายืด ผ้าทอ ถุงมือเชียร์...
4. ผลิตแผ่นจิ๊กซอร์ปูพื้นสนามมวย พื้นโรงยิม...
5. รับออกแบบ เขียนแบบ บ้าน อาคาร สิ้งปล...
6. ผลิตจำหน่าย ถุงพลาสติก ถุงซิป ถุงร้อน ถุ...
7. รับซื้อโต๊ะสนุ๊กเกอร์ทุกขนาด รับซื้อรับเ...
8. คอนโดติดถนนใหญ่ให้เช่า เดอะซิตี้โฮมรัตนา...
9. นักสืบภูเก็ต 081-2899449 ราคาถูก
10. ถุงทรายรัดข้อเท้าข้อมือ ถุงทรายออกกำลังก...


Product Search
Custom Search
 
» »
       

หมวดรวม
ค้นหา

Aircompressorsullair

AirDryersแอร์ไดเออร์

ปั้มลมsullair

ปั๊มลมและหลัก

คำนวณหาถังลม

รับปรึกษาและจำหน่ายปั้มลมแบบลูกสูบและสกรู Air compressor Air Dryers s ...