จำหน่ายหนังสือบัญชี คู่มือเตรียมสอบพนักงานบัญชี ซีดีสอนบัญชี ...

หน้าแรก หรือดูสินค้า

ติวบัญชี

หนังสือบัญชี

วิธีบันทึกบัญชีขายหนังสือ

บัญชีชั้นสูง1ร่วมค้า

การบัญชีต้นทุนงานสั่งทํา

ตำราเรียน
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

จำหน่ายหนังสือบัญชี คู่มือเตรียมสอบพนักงานบัญชี ซีดีสอนบัญชีเป็นที่ต้องการชม : 99
ราคา : -
รายละเอียดสินค้า :

จำหน่ายหนังสือบัญชี คู่มือเตรียมสอบพนักงานบัญชี ซีดีสอนบัญชี
1. หนังสือและซีดีบัญชีพื้นฐาน 1 ราคาเล่มละ 650 บาท เฉลยโจทย์อย่างละเอียด เข้าใจไม่ยืดเยื้อ
- สอนการวิเคราะห์รายการค้า
- การบันทึกรายการในสมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท
- การบันทึกสินค้าแบบ Perpetual และ Periodic
- รายการปรับปรุง
- การทำงบทดลอง งบกำไรขาดทุนและงบดุล
- การคำนวณยอดคงเหลือโดยสูตร
2. หนังสือและซีดีบัญชีพื้นฐาน 2 ราคาเล่มละ 650 บาท อ่านเข้าใจง่ายมาก แนะนำเทคนิคลัด
- สอนการคำนวณต้นทุนผลิตกรรม (บัญชีอุตสาหกรรม) การทำงบต้นทุนผลิต
- บัญชีเดี่ยวและบัญชีทุน
- ตั๋ว-และการขายลดตั๋ว
- การทำงบพิสูจน์ยอด-ฝากธนาคาร(งบกระทบฝากธนาคาร)
- ระบบใบสำคัญจ่าย
3. หนังสือและซีดีบัญชีชั้นกลาง 1 ราคาเล่มละ 650 บาท เป็นอีกเล่มที่ขายดีมาก
- สินทรัพย์ถาวรและการคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีต่างๆ เช่น วิธีเส้นตรง วิธีสองเท่าของยอดลดลง วิธีผลรวมจำนวนปี
- -ในหลักทรัพย์และการแสดงมูลค่าในงบการ
- การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีต่างๆ เช่น FIFO LIFO Average
- บัญชีลูกหนี้และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4. หนังสือและซีดีบัญชีชั้นกลาง 2 ราคาเล่มละ 650 บาท เป็นเล่มที่ว่าด้วยส่วนของเจ้าของ
- ห้างหุ้นส่วน การจัดตั้งห้าง การรับหุ้นส่วนใหม่ การแบ่งกำไร การทำงบชำระบัญชี
- บริษัท การรับชำระค่าหุ้นงวดเดียวและรับชำระหลายงวด
- การแบ่งปันผลให้ผู้ถือหุ้น
- Bondและการตัดจำหน่ายส่วนเกิน / ส่วนลด
5. หนังสือและซีดีบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) ราคาเล่มละ 650 บาท เป็นเล่มที่คนต้องการมาก
- ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน ปริมาณ กำไร (CVP) และ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
- การคำนวณผลแตกต่างของต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costing)
- การตัดสิน เช่น การผลิตเองหรือซื้อ การรับคำสั่งซื้อพิเศษ การยกเลิกสินค้าหรือแผนก ทรัพยากรมีจำกัด
- การแสดงงบกำไรขาดทุนแบบ Absorption และ Variable
- การจัดทำงบประมาณ เช่น งบประมาณขาย งบประมาณซื้อ งบประมาณ
- statement of cashflow และการวิเคราะห์งบ
6. หนังสือบัญชีชั้นสูง 1 ราคา เล่มละ 650 บาท เป็นเล่มที่หาซื้อยากนะครับ ไม่ค่อยมีใครทำออกมา
- บัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา
- บัญชีขายผ่อนชำระ และให้เช่าซื้อ
- บัญชีฝากขายและผู้รับฝากขาย
- กิจการร่วมค้า
- การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
7. หนังสือบัญชีภาษีอากร ราคาเล่มละ 650 บาท เป็นอีกเล่มที่น่าสนใจ สมบูรณ์แบบ
- การคำนวณภาษีได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 ภงด.91 ภงด.94
- การคำนวรภาษีได้หักณ.ที่จ่าย ภงด.1
- การคำนวณภาษีได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
8. หนังสือบัญชีต้นทุน 1 ราคาเล่มละ 650 บาท หากันเยอะ ไม่ควรพลาด อธิบายโจทย์ละเอียด
- บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order)
- บัญชีต้นทุน จำนวน กำไร และ จุดคุ้นทุนแบบสินค้าชนิดเดียวและหลายชนิด
- ระบบต้นทุนมาตรฐานและการบันทึกบัญชี
- การแสดงงบกำไรขาดทุนแบบ Absorption และ Variable
- การจัดทำงบประมาณ
9. หนังสือบัญชีต้นทุน 2 ราคาเล่มละ 650 บาท เป็นอีกเล่มที่ยากมากๆ ไม่ค่อยมีใครเฉลย
- ระบบต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing)
- การปันส่วนต้นทุนการผลิต (Allocate)
- ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม
- การตัดสินใจ ในกรณีต่างๆ
- การวิเคราะห์การลงทุน การคำนวณ NPV
10. หนังสือบัญชีชั้นสูง 2 ราคาเล่มละ 650บาท เป็นอีกเล่มที่มีเนื้อหายากสุด ๆ
- การรวมกิจการ
- บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
- การคำนวณกำไรต่อห้น EPS
- บริษัทร่วม
11. หนังสือการวิเคราะห์งบราคาเล่มละ 650 บาท
- การอ่านงบโดยใช้ข้อมูลดิบ
- การวิเคราะห์แนวดิ่ง
- การวิเคราะห์แนวโน้ม
- การวิเคราะห์ด้วยอัตราส่วน
- การจัดทำstatment of cashflow และการวิเคราะห์
12. การตรวจสอบบัญชี ราคาเล่มละ 650 บาท
- วิธีการเขียนรายงานแบบต่างๆ
- การเขียนแนวการตรวจสอบบัญชี
- การจัดทำกระดาษทำการ
- มาตรฐานการสอบบัญชี
- การควบคุมภายใน
13. คู่มือเตรียมสอบ TA วิชาการบัญชี ราคา 1,500 บาท
- การแบ่งกำไรของห้างหุ้นส่วน การทำงบชำระบัญชี
- การจัดทำงบกระทบยอดฝากธนาคาร
- การบัญชีต้นทุนทั้งหมด เช่น ต้นทุนงานสั่งทำ ต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐาน จุดคุ้มทุน
- ข้อสอบเก่า และเฉลยอย่างละเอียด
14. คู่มือเตรียมสอบ TA วิชาประมวลรัษฎากรและกฎหมายธุรกิจ ราคา 1,500 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีนิติบุคคล และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
- กฎหมายธุรกิจ เช่น กฎหมายห้างหุ้นส่วน และ กฎหมายการบัญชี
15. คู่มือเตรียมสอบ TA วิชาการสอบบัญชี ราคาเล่มละ 1,500 บาท
- การเขียนรายงานการรับรองและตรวจสอบบัญชี
- การเขียนแนวการตรวจสอบและรับรองบัญชี
- การจัดทำกระดาษทำการ
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่ม อดิศร 086-6052327
หรือ http://www.DREAMEDUCATE.com
หรือ Email :: Tutortoo@hotmail.comข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 302221
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 1844 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : อดิศร โทรศัพท์ : 027329604
มือถือ : 0866052327 (TRUEMOVE) ประเภทโฆษณา : ขาย (ส่วนบุคคล)
เว็บไซต์ : http://www.DREAMEDUCATE.com
ที่อยู่ : line id=DREAMTEAMCENTER
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 25 ต.ค. 2557 เวลา : 8:41 นาฬิกา ผ่านมา 5 ปี IP : 64.233.173.204
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

หนังสือ เครื่องเขียน

ติวบัญชี

หนังสือบัญชี

วิธีบันทึกบัญชีขายหนังสือ

Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. จำหน่าย Solution เฉลย หนังสือของวิศวกรรม...
2. รับสอนบัญชีและวิธีการกรอกแบบฟอร์มภงด.1 3...
3. คู่มือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานการเดินรถ 6(น...
4. ขายคู่มือตำรา GAT PAT ADMISSION
5. บูทชิมอาหาร Pop up Roll up X frame inkj...
6. บริการรับเหมาขนย้ายวัสดุอุปกรณ์, สำนักงา...
7. รับสมัครพนักงานเสริฟอาหาร Part-time
8. สำนักพิมพ์วิญญูชน จัดจำหน่ายหนังสือบน In...
9. รับ ติดตั้ง ซ่อม ล้าง แอร์ ระยอง
10. รับสมุัครพนักงานขายทั่วประเทศ


Product Search
Custom Search
 
» »
       

ตำราเรียน
ค้นหา

ติวบัญชี

หนังสือบัญชี

วิธีบันทึกบัญชีขายหนังสือ

บัญชีชั้นสูง1ร่วมค้า

การบัญชีต้นทุนงานสั่งทํา

จำหน่ายหนังสือบัญชี คู่มือเตรียมสอบพนักงานบัญชี ซีดีสอนบัญชี