เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เชียงใหม่ โทร..083-766-555 ...

หน้าแรก หรือดูสินค้า

SolaHart

เครื่องทำน้ำอุ่น
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เชียงใหม่ โทร..083-766-5557 ปรึกษาฟรี ทันทีเป็นที่ต้องการชม : 92 สภาพ : 100 %
ยี่ห้อ : TSUS รุ่น : 150-500L
ราคา : 999
Updated Product
รายละเอียดสินค้า :

?ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์?
พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นปัจจัยการผลิตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจุบันการใช้พลังงานมีการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกสาขาถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน จะมีสัดส่วนไม่มาก เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าวัตถุดิบ ค่าการตลาด บุคลากร เป็นต้น แต่การลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานจะช่วยเพิ่มผลกำไรให้แก่องค์กรนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานสิ้นเปลืองในการผลิตน้ำร้อน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของโรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท สถานบริการ และบ้านพักอาศัย เป็นต้น
การใช้แสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานทดแทน และนำมาใช้ประโยชน์ในระบบทำน้ำร้อน เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ได้เปล่า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และยังเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ มีทั้งใช้แทน และใช้เพื่อเสริมระบบทำน้ำร้อนแบบเดิมจากการใช้ไฟฟ้า ก๊าซ และน้ำมันเตา สำหรับระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้ตัวเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ (Flat Plate Solar Collector) ซึ่งสามารถรับได้ทั้งรังสีตรง และรังสีกระจายง่ายต่อการบำรุงรักษา
ทำให้การสูญเสียความร้อนทางด้านบนของตัวเก็บรังสีลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น

ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ดังนี้
1. ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar Collector)
2. ถังสะสมความร้อน (Storage Tank)
ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar Collector)
ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอย่างหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นความร้อน และถ่ายเทให้กับน้ำที่ไหลในตัวเก็บรังสี ให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น มีส่วนประกอบดังนี้
1. แผ่นปิดใส ทำหน้าที่ป้องกันการสูญเสียความร้อนให้กับบรรยากาศ ซึ่ง เรา ได้เลือกเป็นกระจกนิรภัย
2. ตัวดูดรังสี (Solar Absorber) ผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป) ทำเป็นครีบดักรังสีเคลือบสารดูดความร้อน
ซึ่งสามารถรับรังสีอาทิตย์ได้มากกว่า และป้องกันการสะท้อนออกของรังสีที่ตกกระทบ ทำให้ประสิทธิภาพของตัวดูดรังสีสูงขึ้น
3. ท่อทางเดินของน้ำ ใช้ท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว สวมอัดกับครีบดูดรังสี ทำให้ถ่ายเทความร้อนได้ดี และเชื่อมกับท่อ Header ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/8 นิ้ว ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องอุดตัน
4. ฉนวนกันความร้อน ใช้ไมโครไฟเบอร์ชนิดติดอลูมิเนียมปลอย 2 นิ้ว ซึ่งป้องกันความมร้อนสูญเสีย และอลูมิเนียมฟลอยยังทำหน้าที่สะท้อนรังสีกลับเข้าสู่ตัวดูดรังสีอีกครั้ง ทำให้ลดการสูญเสียความร้อนได้เป็นอย่างดี
5. กรอบตัวเก็บรังสี ผลิตจากอลูมเนียมรีดขึ้นรูป ทำให้ไม่ขึ้นสนิม

ถังสะสมความร้อน (Storage Tank)
เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากต่อระบบ เพราะเป็นตัวเก็บน้ำร้อนเพื่อไปใช้งานตามความต้องการ เป็นถัง 2 ชั้น ชั้นในและชั้นนอกทำด้วยสแตนเลส ทำให้ไม่เป็นสนิม และทนต่อความดัน และปิดหัวท้ายด้วยสะแตนเลสอัดขึ้นรูป ภายในหุ้มด้วยฉนวนโพลียูนีเทนโฟม ซึ่งมีค่าการนำความร้อนต่ำ ทำให้สามารถเก็บความร้อนได้เป็นอย่างดี
หลักการทำงาน
ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถแบ่งการทำงานตามลักษณะการหมุนเวียนของน้ำภายในระบบได้ 2 ระบบ ดังนี้
1. ระบบน้ำหมุนเวียนโดยธรรมชาติ (Natural Circulation or Thermosyphon System )
ระบบน้ำเหมาะสมสำหรับใช้ถังสะสมน้ำร้อนขนาดเล็ก ซึ่งถังสะสมความร้อนจะอยู่สูงกว่าตัวเก็บรังสี
จากรูป น้ำจากก้นถังซึ่งเป็นส่วนที่อุณหภูมิต่ำสุดจะไหลผ่านเข้าไปในตัวเก็บรังสี (Solar Collector) ทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น ความหนาแน่นจะลดลง น้ำร้อนส่วนนี้ก็จะลอยตัวขึ้นทางด้านบนของตัวเก็บรังสี และลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนของถังสะสมน้ำร้อน ขณะเดียวกันน้ำจากก้นถังซึ่งเย็นกว่าจะไหลเข้าทางด้านล่างของตัวเก็บรังสีแทนที่น้ำร้อนที่ลอยตัวขึ้นไป การหมุนเวียนของระบบจะหมุนเวียนต่อเนื่องตามธรรมชาติ ซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดเมื่อมีแสงแดดเพียงพอ

2. ระบบใช้ปั้มในการช่วยให้น้ำหมุนเวียน (Forced Circulation System)
ระบบนี้เป็นระบบสำหรับการใช้น้ำร้อนเป็นจำนวนมาก และต่อเนื่องกัน เช่นโรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ สถานบริการต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการติดตั้งถังสะสมน้ำร้อนไว้บนหลังคา ระบบดังกล่าวนี้มีอุปกรณ์เพิ่มเติม คือ ปั้มน้ำร้อน และระบบควบคุมการทำงานของปั้ม ระบบควบคุมนี้จะมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของน้ำที่ทางเข้าและออกของตัวเก็บรังสี ถ้าผลต่างของอุณหภูมิน้อยกว่า 3-5 องศา แสดงว่าปริมาณของแสงอาทิตย์ที่ตกลงบนตัวเก็บรังสีน้อยมาก ระบบควบคุมดังกล่าวจะตัดการทำงานของปั้มทันที ส่งผลให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน และสูญเสียความร้อนที่ตัวเก็บรังสีอาทิตย์
การลงทุนด้วย Solar Water Heater สามารถประหยัดได้อย่างไร
เนื่องจากการใช้ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้กับ โรงแรม โรงพยาบาล สถานประกอบการต่างๆ รีสอร์ท และบ้านพักอาศัย เป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าในระยะยาว ต่างจากการลงทุนด้วยเครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้า น้ำมัน และก๊าซ ซึ่งท่านจะต้องมีค่าใช้จ่ายทุกวัน ราคาเชื้อเพลิงทุกชนิดก็ขึ้นราคาอยู่ตลอดเวลา เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนเพียงครั้งเดียว เนื่องจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ได้เปล่า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และมีผลตอบแทนที่สามารถหักลบจากการลงทุนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้งาน ดังนั้นจึงควรที่จะลงทุนทันที เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาในระยะยาวที่สั้นลง

สนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการเพิ่มเติม ติดต่อที่?
Teerawat Mahanil
Asst. Manager
Mobile: 083-766-5557
Tel.&Fax. (66) 053-801776
E-mail : info@superherohouse.co.th
: superherohouse@hotmail.com
Website: www.superherohouse.co.th
SUPER HERO HOUSE CO.,LTD.
Head Office / Showroom 46/1 Jaikaew Rd., T.Nonghoi A.Muang , Chiangmai 50000ข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 411572
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 3137 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : Teerawat โทรศัพท์ : 053-801776
มือถือ : 083-766-5557 (DTAC) ประเภทโฆษณา : บริการ
ที่อยู่ : Head Office / Showroom 46/1 Jaikaew Rd., T.Nonghoi A.Muang , Chiangmai 50000
จังหวัด : เชียงใหม่
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 17 มี.ค. 2554 เวลา : 22:05 นาฬิกา ผ่านมา 9 ปี IP : 223.204.211.70
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 20 มี.ค. 2554 เวลาเลื่อน : 15:16 นาฬิกา ผ่านมา 9 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 20 มี.ค. 2554
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

เครื่องใช้ไฟฟ้า

SolaHart

Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. ราคาเริ่มต้น35 000.บาท 081-8064445
2. Solahart น้ำร้อนฟรีจากพลังงานแสงอาทิตย์ ...
3. ขายเครื่องทำน้ำอุ่น Sharp WH-235M ดีไซน์...
4. ขายถูก Sharp LCD TV ขนาด 32 นิ้ว รุ่น LC...
5. ให้เช่าคอนโดเมืองทอง
6. เคส Iphone เอนกประสงค์ เทรนญี่ปุ่น
7. ให้เช่า 1-3 ห้องนอน ริเวอร์ เฮฟเว่น คอนโ...
8. รับเหมางานเชื่อม เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนีย...
9. เครื่องทำน้ำร้อนพลังแสงอาทิตย์
10. ขายโชคอัพ+ชุดโหลดH& R


Product Search
Custom Search
 
» »
       

เครื่องทำน้ำอุ่น
ค้นหา

SolaHart

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เชียงใหม่ โทร..083-766-5557 ปรึกษาฟร ...