สอนศิลปะ ทดลองเรียนฟรี

หน้าแรก หรือดูสินค้า

รับติวสถาปัตย์

รับสอนศิลปะ

ศิลปะ

ศิลปะทดลอง

สถาบันสอนปั้นหุ่น

รับติว
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

สอนศิลปะ ทดลองเรียนฟรีเป็นที่ต้องการชม : 65 สภาพ : 100 %
ยี่ห้อ : เก่งศิละ  
ราคา : -
Updated Product
รายละเอียดสินค้า :

สอนศิลปะ ทดลองเรียนฟรี
โปรโมชั่น ! ต้อนรับปิดเทอม
สมัคร 1 คอร์สแถม เรียนฟรี 2 ชม.
สมัคร 2 คอร์สแถม เรียนฟรี 6 ชม.
สมัคร 3 คอร์สแถม เรียนฟรี 15 ชม.
สมัคร 4 คอร์สแถม เรียนฟรี 1 คอร์ส

สถาบันสอนศิลปะ "เก่งศิลปะ"
คอร์สศิลปะเด็ก ทดลองเรียนฟรี
สนุกกับกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย เช่น วาดภาพระบายสี กิจกรรม งานประดิษฐ์ สร้างสรรค์จากเศษวัสดุ ศิลปะการขูดสี ระบายสีหุ่นปูน งานปั้น ฝึกความคิด แนว 3 มิติ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เน้นฝึกให้เด็กใช้ จิตนาการ ฝึกสมาธิในการทำงาน รู้จักทำงานเป็นขั้นตอน และเป็นนักวางแผนการทำงานตั้งแต่เล็ก ๆ กิจกรรมต่างๆจะทำให้เด็กมีการพัฒนาทางด้านสมอง โดยเฉพาะสมองซีกขวา เพื่อให้เกิดการทำงานที่สมบูรณ์ของสมองทั้งสองซีกของน้องๆ
คอร์สศิลปะเด็กเล็ก 3 - 6 ขวบ คอร์สละ 20 ชั่วโมง ราคารวมอุปกรณ์ 3000 บาท
โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและนับชั่วโมงการเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำคอร์สไม่มีวันหมดอายุ ไม่ต้องกำหนดวันและเวลา รูปแบบการสอนแบบกึงตัวต่อตัว สามารถเรียนตอนไหนก็ได้


คอร์สศิลปะเด็กโต 7 - 12 ปี

เป็นการเพิ่มพูนทักษะในงานศิลปะที่สูงขึ้น น้องจะต้องร่างภาพเองได้โดยคุณครูจะมีส่วนช่วยในการร่างภาพให้น้อยที่สุด โดยแต่ละสัปดาห์จะมีโจทย์กำหนดให้น้อง และน้องจะนำการ์ตูนที่น้อง ๆ อยากวาดมาจินตนาการให้เข้ากับโจทย์ที่ทางสถาบันกำหนดขึ้น เพื่อให้น้องได้ใช้จินตนาการที่หลากหลายและ ได้ฝึกคิด ฝึกจินตนาการ และการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน และฝึกฝนทักษะการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการใช้สีในรูปแบบต่าง ๆ เรียนรู้การไล่สีการทำแสงเงาในภาพการ์ตูน การร่างภาพที่มีความละเอียดสูง เป็นต้น

คอร์สศิลปะเด็กโต 7 - 12 ขวบ คอร์สละ 30 ชั่วโมง ราคารวมอุปกรณ์ 3500 บาท
โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและนับชั่วโมงการเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำคอร์สไม่มีวันหมดอายุ ไม่ต้องกำหนดวันและเวลา รูปแบบการสอนแบบกึงตัวต่อตัว สามารถเรียนตอนไหนก็ได้

คอร์สวาดภาพการ์ตูน

คอร์สวาดภาพการ์ตูนเป็นงานที่มีเสน่ห์มากที่สุด ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้สึกอย่างไร้ขีดจำกัด เช่นออกแบบท่าทางต่าง ๆ ที่แสดงอารมณ์ของตัวการ์ตูนรวมทั้งลงสีได้อย่างเต็มที่และอิสระตามจินตนาการที่ผู้เรียนต้องการจะถ่ายทอด ทำให้ผู้เรียนมีความสุขและ ชื่นชอบคอร์สวาดการ์ตูนเป็นพิเศษ

คอร์สวาดภาพการ์ตูน คอร์สละ 30 ชั่วโมง ราคารวมอุปกรณ์ 4000 บาท
โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและนับชั่วโมงการเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำคอร์สไม่มีวันหมดอายุ ไม่ต้องกำหนดวันและเวลา รูปแบบการสอนแบบกึงตัวต่อตัว สามารถเรียนตอนไหนก็ได้

คอร์สวาดภาพลายเส้น
คอร์สวาดภาพลายเส้น เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างงานศิลปะ ต้องเรียนรู้การใช้เส้น การให้แสงและเงา การกำหนดสัดส่วน เรียนรู้การวาดรูปทรง และการวาดหุ่นนิ่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไปสู่งานศิลปะประเภทอื่น ๆ ต่อไป

คอร์สวาดภาพลายเส้น คอร์สละ 30 ชั่วโมง ราคารวมอุปกรณ์ 3500 บาท
โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและนับชั่วโมงการเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำคอร์สไม่มีวันหมดอายุ ไม่ต้องกำหนดวันและเวลา รูปแบบการสอนแบบกึงตัวต่อตัว สามารถเรียนตอนไหนก็ได้

คอร์สวาดภาพสีน้ำ
คอร์สวาดภาพสีน้ำเป็นคอร์สที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายและสามารถถ่ายทอดความรู้สึกออกมาจากภายในจิตใจได้เป็นอย่างดี ช่วยผ่อนคลายจิตใจจากที่ทำงานหนักหรือเรียนหนักและเป็นการฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี ช่วยขัดเกลาอารมณ์เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน

คอร์สวาดภาพสีน้ำ คอร์สละ 30 ชั่วโมง ราคารวมอุปกรณ์ 4000 บาท
โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและนับชั่วโมงการเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำคอร์สไม่มีวันหมดอายุ ไม่ต้องกำหนดวันและเวลา รูปแบบการสอนแบบกึงตัวต่อตัว สามารถเรียนตอนไหนก็ได้

คอร์สวาดภาพสีอะคริลิคและวาดภาพสีน้ำมัน
คอร์สวาดภาพสีอะคริลิคและวาดภาพสีน้ำมัน เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่ชื่นชอบภาพสีอะคริลิคหรือสีน้ำมันโดยเฉพาะ เนื่องภาพวาดประเภทนี้มีลักษณะสีที่ทึบและการใช้สีหนักแน่นกว่าสีน้ำมากและสามารถใช้เทคนิดได้หลากหลายและสามารถเน้นแสงเงาได้มากกว่าจึงทำให้งานมีลักษณะที่น่าสนใจและสวยงามมากทำให้มีผู้ชื่นชอบภาพลักษณะนี้เป็นจำนวนมากแต่ก้อต้องใช้พื้นฐานวิชาวาดเส้นที่ดีเช่นกัน

คอร์สวาดภาพสีอะคริลิคและวาดภาพสีน้ำมัน 30 ชั่วโมง ราคารวมอุปกรณ์ 4500 บาท
โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและนับชั่วโมงการเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำคอร์สไม่มีวันหมดอายุ ไม่ต้องกำหนดวันและเวลา รูปแบบการสอนแบบกึงตัวต่อตัว สามารถเรียนตอนไหนก็ได้

คอร์สติวศิลป์ & ออกแบบ
คอร์สติวศิลป์ & ออกแบบ เป็นที่เตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สาขานิเทศส์ศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบตกแต่งภายใน ฯลฯ น้องๆ ม.4-ม.6 ที่ต้องการสอบตรง ทางด้านศิลปะ การเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการสอบวิชาศิลปะนั้น เป็นข้อสอบที่ว่าด้วยการปฏิบัติกัน จริงๆ น้องๆ ควรเริ่มต้นสั่งสมฝีมือ ตั้งแต่ ม.4 หรือ ม.5 ให้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์และฝึกฝนฝีมืออย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่จะเรียนคณะที่ตัวเองชอบ สถาบันสอนศิลปะ"เก่งศิลปะ" จึงได้จัดทำคอร์สนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้น้องๆ ได้ศึกษาเตรียมตัวล่วงหน้าในการลงสนามสอบแข่งขันอย่างมั่นใจ
คอร์สติวศิลป์ & ออกแบบ คอร์สละ 30 ชั่วโมง ราคารวมอุปกรณ์ 4000 บาท
โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและนับชั่วโมงการเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำคอร์สไม่มีวันหมดอายุ ไม่ต้องกำหนดวันและเวลา รูปแบบการสอนแบบกึงตัวต่อตัว สามารถเรียนตอนไหนก็ได้
สนใจติดต่อเรา สถาบันสอนศิลปะ "เก่งศิลปะ" สาขา เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ บริเวณโครงการไพรินทร์ปาร์ค 68/974,68/975 ซอยรัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02-525-4740 , 086 629 8542 , 089-185-2020

ติดต่อเรา
สถาบันสอนศิลปะ "เก่งศิลปะ" สาขา เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์บริเวณโครงการไพรินทร์ปาร์คโทร 02-525-4740 , 089-185-2020ข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 418914
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 2441 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : อัญชลี  
มือถือ : 0891852020 ประเภทโฆษณา : บริการ
เว็บไซต์ : http://www.kengart.com/
ที่อยู่ : นนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 24 เม.ย. 2554 เวลา : 11:26 นาฬิกา ผ่านมา 8 ปี IP : 124.121.115.195
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 14 ก.ย. 2555 เวลาเลื่อน : 13:16 นาฬิกา ผ่านมา 7 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 14 ก.ย. 2555
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

สมัครงาน

รับติวสถาปัตย์

รับสอนศิลปะ

ศิลปะ

Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. รับสอนบัญชีและติวบัญชี
2. ออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบสือสารใน บ้าน อาคา...
3. รับสอนพิเศษ ประถม ม.ต้น ย่านวังทองหลาง บ...
4. รับติวภาษารัสเซียเบื้องต้นพื้นฐานสนใจติด...
5. รับสอนภาษาฝรั่งเศส
6. รับสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา (Native ...
7. รับทำบัญชี จดจัดตั้งบริษัท และสอนบัญชี ...
8. รับสอนภาษาอังกฤษ ตามบ้าน สำหรับเด็กประถม
9. รับติวบัญชีพื้นฐานสำหรับนักศึกษาทั่วไป ...
10. สอนศิลปะ ทดลองเรียนฟรี


Product Search
Custom Search
 
» »
       

รับติว
ค้นหา

รับติวสถาปัตย์

รับสอนศิลปะ

ศิลปะ

ศิลปะทดลอง

สถาบันสอนปั้นหุ่น

สอนศิลปะ ทดลองเรียนฟรี