รับสมัครผู้ที่สนใจ อาชีพต่อเล็บ อคิลิค เพ้นท์เล็บ ต่อเจล

ไหมพรม
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

รับสมัครผู้ที่สนใจ อาชีพต่อเล็บ อคิลิค เพ้นท์เล็บ ต่อเจลเป็นที่ต้องการชม : 28 สภาพ : 100 %
ยี่ห้อ : สอนทำเล็บ  
ราคา : 780
Updated Product
รายละเอียดสินค้า :

รับนักศึกษา ผู้ที่สนใจ วิชา เพ้นท์ เล็บ ต่อเล็บอคลิค(ต่อเจล) ทุกรูปแบบ
ตอนนี้ ทางวิทยาลัยได้ เปิดหลักสูตรเพ้นท์เล็บ ต่อเล็บเผื่อการประกอบอาชีพ รับนักศึกษาจำนวนจำกัดนะค่ะ เปิดรับสมัครทุกเดือน แต่ต้องลงทะเบียนไว้ก่อน นักศึกษาที่เรียนจบเเล้ว มีใบประกาศ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
รับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ
จบจากวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต สามารถนำวิชาไปประกอบอาชีพได้จริง (ไม่จำเป็นต้องวาดรูปเก่ง สอนตั้งแต่การทาสีเล็บ สอนทุกอย่าง จนท่านสามารถ ประกอบอาชีพได้) สามารถเลือกเวลาเรียนได้ จบแล้วมีงานรองรับค่ะ!!!
(อาชีพนี้รายได้ดีมาก)(086-953-6943)
ค่าเรียนลงทะเบียน 780บาทเท่านั้นค่ะ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
เลขที่ 42/20 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ประเทศไทย
โทร 0-7622-4283 / 0-7621-2741
http://www.polyphuket.ac.th/poly2/
หลกัฐานการสมคัร 1.รูปถ่าย 1 นว้ิ จา นวน 1 รูป
2.สา เนาทะเบยีนบ้านหรือสา เนาบตัรประชาชน จำ นวน 1 ฉบบั
ตดิตอ่ สอบถาม วทิยาลยัสารพัดช่างภูเก็ต โทร. 0-7622-4283
www. polyphuket.ac.th E-mail: poly_phuket@yahoo.comข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 457462
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 2843 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : polyphuket โทรศัพท์ : 076224283
มือถือ : 0869536943 ประเภทโฆษณา : ขาย (ส่วนบุคคล)
ที่อยู่ : วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 6 เม.ย. 2555 เวลา : 9:18 นาฬิกา ผ่านมา 8 ปี IP : 49.229.181.95
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 6 เม.ย. 2555 เวลาเลื่อน : 9:17 นาฬิกา ผ่านมา 8 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 6 เม.ย. 2555
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM
Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. ใครอยากเปิดขายร้านอุปกรณ์เย็บปักถักร้อย ...
2. จำหน่ายเมล็ดสารกาแฟ กาแฟคั่ว ผาฮี้ ดอยตุ...
3. นาฬิกาแฟชั่นสไตร์แบรนด์ ทำงานได้จริงทุก ...
4. จำหน่าย ไหมพรม สินค้าจากไหมพรม ปลีก-ส่ง
5. รับสมัครผู้ที่สนใจ อาชีพต่อเล็บ อคิลิค เ...
6. ขายผ้าปูโต๊ะโครเชต์
7. กล่องถนอมอาหาร สูญญากาศ (Plastic lock-4)
8. ร้านขายไหมพรม
9. ขายเสื้้อ 100%ออแกนิค คอตตอล
10. รับบริการซ่อม-ล้างแอร์บ้าน ตรวจเช็คเติมน...


Product Search
Custom Search
 
» »
       

ไหมพรม

รับสมัครผู้ที่สนใจ อาชีพต่อเล็บ อคิลิค เพ้นท์เล็บ ต่อเจล