รับสมัครพนักงาน

หน้าแรก หรือดูสินค้า

tapadaf

รับสมัครพนักงาน

ธุรการ เลขา
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

รับสมัครพนักงานเป็นที่ต้องการชม : 127 สภาพ : 100 %
ราคา : -
Updated Product
รายละเอียดสินค้า :การอธิบายคุณสมบัติของ Tapadaf

บริษัท Tapadaf เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีการเสนอเทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านการได้รับสิทธิบัตรและถือเป็นทรัพย์สินทางด้านปัญญาของบริษัทในเขตเอเชียแปซิฟิก
ศิลปะชั้นสูงเกี่ยวกับการจัดการกับของเหลวและน้ำได้แสดงถึงสุดยอดนวัตกรรม ที่เป็นโซลูชั่นประสิทธิภาพสูงสำหรับการบำบัดน้ำเสียทุกประเภท

วิศวกรโครงการ
- มีพื้นฐานวิศวะทางด้านเครื่องกลหรือเคมี
- มีประสบการณ์ 5 ปีในด้านการบำบัดน้ำ กระบวนการในเชิงอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
- มีการทำงานเป็นทีมที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
- มีทักษะในการเป็นผู้นำ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- มีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน
ความรับผิดชอบ
- การรับผิดชอบโครงการตั้งแต่กระบวนการขายไปยังกระบวนการนำไปใช้ ติดตั้งและการดูแลทดสอบงานของระบบให้เป็นไปด้วยดี
- การบ่งชี้การคัดเลือกเครื่องมือสำหรับแอพพลิเคชั่นที่เฉพาะเจาะจงในโครงการ
- การออกแบบเบื้องต้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกแบบ Autocad และการวางโครงร่างต่อไป
- การให้คำแนะนำฝ่ายจัดซื้อในเรื่องขององค์ประกอบและเครื่องมือที่จะมีการซื้อ
- การทำให้แน่ใจได้ว่ามีการส่งมอบโครงการได้อย่างตรงเวลาภายในงบประมาณที่กำหนดเอาไว้และเตรียมการทบทวนต้นทุนโครงการไปยังฝ่ายบริหาร
- ควบคุมดูแลการติดตั้งของโครงการ และดูแลทดสอบงานของระบบให้เป็นไปด้วยดี
- สามารถเดินทางไกลได้
- 30,000-50,000


วิศวกรฝ่ายปฏิบัติการ
- วิศวกรเครื่องกลหรือวิศวกรไฟฟ้า
- มีประสบการณ์ 5 ปีในการประกอบเครื่องมือทางไฟฟ้าหรือทางเครื่องกล
- ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
- มีการทำงานเป็นทีมที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
- มีทักษะในการเป็นผู้นำ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- มีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ประกอบระบบบำบัดบัดน้ำในสถานที่ปฏิบัติการบนพื้นฐานของข้อมูลการออกแบบที่จัดเตรียมเอาไว้โดยวิศวกรโครงการ
- การตรวจสอบการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆจากซัพไพร์เออร์และการส่งต่อไปยังเวิร์คชอป
- การให้บริการที่ไซต์งาน ในเรื่องเครื่องมือและระบบบำบัดน้ำ
- การช่วยเหลือในการเรื่องติดตั้งและดูแลทดสอบงานของระบบให้เป็นไปด้วยดี
- สามารถเดินทางไกลได้ 25,000-45,000

Auto CAD
- วิศวกรรมเครื่องกลที่มีทักษะทางด้าน Auto CAD
- มีประสบการณ์ 5 ปีในด้านของ Auto CAD ในวิศวกรรมการออกแบบเครื่องกลและระบบท่อ
- มีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ในการสร้าง ประมวลผล ออกแบบเชิงกล ด้วยโปรแกรมต่างๆเช่น Auto CAD , Photoshop, 3D Software และ Microsoft Office
- มีความสามารถในการทำงานกับโปรแกรม 3 D อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีแรงจูงใจในการทำงานที่สูง สามารถรับผิดชอบงานต่างๆเองได้ และมีระเบียบวินัยในตัวเอง
- มีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน
ความรับผิดชอบ
- มีการทำงานภายใต้การดูแลของวิศวกรโครงการและวิศวกรเชิงเทคนิค
- จัดเตรียมภาพโครงร่างอุปกรณ์บำบัดน้ำ ไดอะแกรมกระบวนการไหล , ภาพแผนผังโรงงานและการวางระบบท่อในรูปแบบ 2 D หรือ 3 D
- 25,000-35,000

การจัดซื้อ
- จบทางด้านการบริหารหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
- มีประสบการณ์ 5 ปีในการจดซื้ออุปกรณ์ทางวิศวกรรม
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสำนักงานได้เป็นอย่างดี
- มีการสื่อสารที่ดีและมีทักษะในการต่อรอง
- แรงจูงใจในการทำงานที่สูง สามารถรับผิดชอบงานต่างๆเองได้ และมีระเบียบวินัยในตัวเอง
- มีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน

ความรับผิดชอบ
- การจัดหาใบเสนอราคาจากซัพไพร์เออร์บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้มีการจัดเตรียมเอาไว้โดยวิศวกรเชิงเทคนิคและวิศวกรโครงการ
- ได้ราคาที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือและการซื้อของเครื่องมือโดยรวม
- การติดตามและประสานงานกับซัพไพร์เออร์เพื่อแน่ใจได้ว่าเครื่องมือได้มีการซัพไพร์ตรงเวลาสำหรับโครงการ
- การจัดเตรียมวิศวะโครงการบนพื้นฐานปรกติ เกี่ยวกับสถานะของเครื่องมือจากซัพไพร์เออร์ไปยังวิศวกรโครงการของบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัท
- 15,000-25,000

การตลาดและการขาย
- วิศวกรทางด้านการตลาดและวิศวกรฝ่ายขาย
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในด้านการตลาดหรือการขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำ หรือบำบัดน้ำทางด้านวิศวกรรม
- ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
- มีการสื่อสารที่ดีและมีทักษะในการนำเสนอสินค้าและบริการ
- มีแรงจูงใจในการทำงานที่สูง สามารถรับผิดชอบงานต่างๆเองได้ และมีระเบียบวินัยในตัวเอง
- มีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของบริษัทในตลาดเป้าหมาย
- การบ่งชี้ลูกค้าสำคัญสำหรับการส่งเสริมการตลาดของบริษัทในด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำและการบำบัดน้ำ
- การติดต่อกับลูกค้าและรายงานการขายบนพื้นฐานทั่วไป รวมถึงการบริหารจัดการ
- การจัดเตรียมงบประมาณในการขาย และกลุ่มเป้าหมายในการขายบนพื้นฐานทั่วไป รวมถึงการบริหารจัดการ
- การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีของบริษัท
- การติดต่อกับลูกค้าต่างๆที่มีอยู่ และจัดเตรียมฟีดแบคของลูกค้าที่มีต่อเทคโนโลยีต่างๆของบริษัท
- 25,000-50,000
สำหรับผู้สมัครที่สนใจกรุณาส่ง CV ของตัวคุณเองมาและจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นมาที่ dennis@tapadaf.com และ paul@tapadaf.comข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 468517
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 2584 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : อมรรัตน์ นิยมราษฎร์  
มือถือ : 080-069-0687 ประเภทโฆษณา : หาลูกจ้าง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 17 ก.ย. 2555 เวลา : 11:38 นาฬิกา ผ่านมา 7 ปี IP : 110.171.62.130
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 17 ก.ย. 2555 เวลาเลื่อน : 11:18 นาฬิกา ผ่านมา 7 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 17 ก.ย. 2555
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

สมัครงาน

tapadaf

รับสมัครพนักงาน

Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. รับสมัคร admin ธุรการ ใกล้แยกบ้านกม.10 ส...
2. Hanako tokyo สาขามาบุญครองรับสมัครพนักง...
3. รับสมัครแม่บ้านออฟฟิศด่วน (แถวเซ็นทรัลปิ...
4. รับสมัครพนักงานร้านกาแฟ Amazon สาขาปั๊มป...
5. รับสมัครพนักงานประจำคลินิกแพทย์แผนไทย-จี...
6. รับสมัครพนักงานบัญชี วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี
7. ต้องการด่วน Secretary/ Administrative as...
8. รับสมัครงาน
9. รับสมัครพนักงานร้านโอชายะ ตึก UM tower
10. รับสมัครพนักงาน


Product Search
Custom Search
 
» »
       

ธุรการ เลขา
ค้นหา

tapadaf

รับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงาน