รับสมัครพนักงาน

หน้าแรก หรือดูสินค้า

tapadaf

รับสมัครพนักงาน

ธุรการ เลขา
 
» »

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

Product Search
Custom Search

รับสมัครพนักงานเป็นที่ต้องการชม : 127 สภาพ : 100 %
ราคา : -
Updated Product
รายละเอียดสินค้า :การอธิบายคุณสมบัติของ Tapadaf

บริษัท Tapadaf เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีการเสนอเทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านการได้รับสิทธิบัตรและถือเป็นทรัพย์สินทางด้านปัญญาของบริษัทในเขตเอเชียแปซิฟิก
ศิลปะชั้นสูงเกี่ยวกับการจัดการกับของเหลวและน้ำได้แสดงถึงสุดยอดนวัตกรรม ที่เป็นโซลูชั่นประสิทธิภาพสูงสำหรับการบำบัดน้ำเสียทุกประเภท

วิศวกรโครงการ
- มีพื้นฐานวิศวะทางด้านเครื่องกลหรือเคมี
- มีประสบการณ์ 5 ปีในด้านการบำบัดน้ำ กระบวนการในเชิงอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
- มีการทำงานเป็นทีมที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
- มีทักษะในการเป็นผู้นำ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- มีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน
ความรับผิดชอบ
- การรับผิดชอบโครงการตั้งแต่กระบวนการขายไปยังกระบวนการนำไปใช้ ติดตั้งและการดูแลทดสอบงานของระบบให้เป็นไปด้วยดี
- การบ่งชี้การคัดเลือกเครื่องมือสำหรับแอพพลิเคชั่นที่เฉพาะเจาะจงในโครงการ
- การออกแบบเบื้องต้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกแบบ Autocad และการวางโครงร่างต่อไป
- การให้คำแนะนำฝ่ายจัดซื้อในเรื่องขององค์ประกอบและเครื่องมือที่จะมีการซื้อ
- การทำให้แน่ใจได้ว่ามีการส่งมอบโครงการได้อย่างตรงเวลาภายในงบประมาณที่กำหนดเอาไว้และเตรียมการทบทวนต้นทุนโครงการไปยังฝ่ายบริหาร
- ควบคุมดูแลการติดตั้งของโครงการ และดูแลทดสอบงานของระบบให้เป็นไปด้วยดี
- สามารถเดินทางไกลได้
- 30,000-50,000


วิศวกรฝ่ายปฏิบัติการ
- วิศวกรเครื่องกลหรือวิศวกรไฟฟ้า
- มีประสบการณ์ 5 ปีในการประกอบเครื่องมือทางไฟฟ้าหรือทางเครื่องกล
- ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
- มีการทำงานเป็นทีมที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
- มีทักษะในการเป็นผู้นำ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- มีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ประกอบระบบบำบัดบัดน้ำในสถานที่ปฏิบัติการบนพื้นฐานของข้อมูลการออกแบบที่จัดเตรียมเอาไว้โดยวิศวกรโครงการ
- การตรวจสอบการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆจากซัพไพร์เออร์และการส่งต่อไปยังเวิร์คชอป
- การให้บริการที่ไซต์งาน ในเรื่องเครื่องมือและระบบบำบัดน้ำ
- การช่วยเหลือในการเรื่องติดตั้งและดูแลทดสอบงานของระบบให้เป็นไปด้วยดี
- สามารถเดินทางไกลได้ 25,000-45,000

Auto CAD
- วิศวกรรมเครื่องกลที่มีทักษะทางด้าน Auto CAD
- มีประสบการณ์ 5 ปีในด้านของ Auto CAD ในวิศวกรรมการออกแบบเครื่องกลและระบบท่อ
- มีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ในการสร้าง ประมวลผล ออกแบบเชิงกล ด้วยโปรแกรมต่างๆเช่น Auto CAD , Photoshop, 3D Software และ Microsoft Office
- มีความสามารถในการทำงานกับโปรแกรม 3 D อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีแรงจูงใจในการทำงานที่สูง สามารถรับผิดชอบงานต่างๆเองได้ และมีระเบียบวินัยในตัวเอง
- มีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน
ความรับผิดชอบ
- มีการทำงานภายใต้การดูแลของวิศวกรโครงการและวิศวกรเชิงเทคนิค
- จัดเตรียมภาพโครงร่างอุปกรณ์บำบัดน้ำ ไดอะแกรมกระบวนการไหล , ภาพแผนผังโรงงานและการวางระบบท่อในรูปแบบ 2 D หรือ 3 D
- 25,000-35,000

การจัดซื้อ
- จบทางด้านการบริหารหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
- มีประสบการณ์ 5 ปีในการจดซื้ออุปกรณ์ทางวิศวกรรม
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสำนักงานได้เป็นอย่างดี
- มีการสื่อสารที่ดีและมีทักษะในการต่อรอง
- แรงจูงใจในการทำงานที่สูง สามารถรับผิดชอบงานต่างๆเองได้ และมีระเบียบวินัยในตัวเอง
- มีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน

ความรับผิดชอบ
- การจัดหาใบเสนอราคาจากซัพไพร์เออร์บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้มีการจัดเตรียมเอาไว้โดยวิศวกรเชิงเทคนิคและวิศวกรโครงการ
- ได้ราคาที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือและการซื้อของเครื่องมือโดยรวม
- การติดตามและประสานงานกับซัพไพร์เออร์เพื่อแน่ใจได้ว่าเครื่องมือได้มีการซัพไพร์ตรงเวลาสำหรับโครงการ
- การจัดเตรียมวิศวะโครงการบนพื้นฐานปรกติ เกี่ยวกับสถานะของเครื่องมือจากซัพไพร์เออร์ไปยังวิศวกรโครงการของบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัท
- 15,000-25,000

การตลาดและการขาย
- วิศวกรทางด้านการตลาดและวิศวกรฝ่ายขาย
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในด้านการตลาดหรือการขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำ หรือบำบัดน้ำทางด้านวิศวกรรม
- ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
- มีการสื่อสารที่ดีและมีทักษะในการนำเสนอสินค้าและบริการ
- มีแรงจูงใจในการทำงานที่สูง สามารถรับผิดชอบงานต่างๆเองได้ และมีระเบียบวินัยในตัวเอง
- มีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของบริษัทในตลาดเป้าหมาย
- การบ่งชี้ลูกค้าสำคัญสำหรับการส่งเสริมการตลาดของบริษัทในด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำและการบำบัดน้ำ
- การติดต่อกับลูกค้าและรายงานการขายบนพื้นฐานทั่วไป รวมถึงการบริหารจัดการ
- การจัดเตรียมงบประมาณในการขาย และกลุ่มเป้าหมายในการขายบนพื้นฐานทั่วไป รวมถึงการบริหารจัดการ
- การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีของบริษัท
- การติดต่อกับลูกค้าต่างๆที่มีอยู่ และจัดเตรียมฟีดแบคของลูกค้าที่มีต่อเทคโนโลยีต่างๆของบริษัท
- 25,000-50,000
สำหรับผู้สมัครที่สนใจกรุณาส่ง CV ของตัวคุณเองมาและจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นมาที่ dennis@tapadaf.com และ paul@tapadaf.comข้อมูลผู้ประกาศหมายเลข 468517
เพื่อความสุข สงบ การนำข้อมูลใดๆ บนเว็บไปใช้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน
(เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงหรือเลื่อนประกาศเป็นเวลา 2526 วัน รายการนี้อาจปิดการขายแล้ว)
ติดต่อ : อมรรัตน์ นิยมราษฎร์  
มือถือ : 080-069-0687 ประเภทโฆษณา : หาลูกจ้าง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วันลงหรือแก้ไขประกาศล่าสุด : 17 ก.ย. 2555 เวลา : 11:38 นาฬิกา ผ่านมา 7 ปี IP : 110.171.62.130
วันเลื่อนประกาศล่าสุด : 17 ก.ย. 2555 เวลาเลื่อน : 11:18 นาฬิกา ผ่านมา 7 ปี
วันลงทะเบียนครั้งแรก : 17 ก.ย. 2555
เพื่อง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลาติดต่อ เชื้อเชิญท่านแจ้งผู้ขายด้วยว่าพบโฆษณาอันเป็นที่ต้องการนี้จาก ThaiOnlineMarket.COM

ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี

ดูเพิ่มในหมวด

สมัครงาน

tapadaf

รับสมัครพนักงาน

Product Photo Zone

สินค้า 10 อันดับที่อาจเป็นที่ต้องการ
1. Hanako tokyo สาขามาบุญครองรับสมัครพนักง...
2. รับสมัครแม่บ้านออฟฟิศด่วน (แถวเซ็นทรัลปิ...
3. รับสมัครพนักงานร้านกาแฟ Amazon สาขาปั๊มป...
4. รับสมัครพนักงานประจำคลินิกแพทย์แผนไทย-จี...
5. รับสมัครพนักงานบัญชี วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี
6. ต้องการด่วน Secretary/ Administrative as...
7. รับสมัครงาน
8. รับสมัครพนักงานร้านโอชายะ ตึก UM tower
9. รับสมัครพนักงาน
10. รับสมัครพนักงาน


Product Search
Custom Search
 
» »
       

ธุรการ เลขา
ค้นหา

tapadaf

รับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงาน